Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Gosod teledu cylch cyfyng mewn ardaloedd gwledig
Creu rhwydweithiau WiFi newydd
Gosod band eang mewn ardaloedd gwledig
Uwchraddio eich Gwasanaethau Rhyngrwyd
Teithio i chi ar alwad 24 awr
Band eang 4G cyflym a dibynadwy
Gwneud defnydd o wasanaethau monitro 24/7
Darparu gwasanaethau dibynadwy 365 diwrnod y flwyddyn
Rhif Cofrestru Cwmni
Computer Solution Wales
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Steven Grant
Swydd y person cyswllt
Manger Director
Cyfeiriad

15
High Street
Haverfordwest
SA61 2BW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01437 807771
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Busnes a gynorthwyir neu Raglen Gyflogaeth a Gynorthwyir

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
gwasanaeth technegol