Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Concrete Solutions is a leading provider in Mid Wales and Shropshire, offering bespoke patterned and imprinted concrete services for both residential and commercial spaces. They are committed to delivering high-quality, durable solutions that enhance the aesthetic appeal and functionality of any property. With a focus on custom designs, their skilled team ensures a unique, low-maintenance finish that mimics natural materials. Prioritizing customer satisfaction, they provide a comprehensive service from design to completion, backed by a 5-year guarantee. Their environmentally conscious approach also contributes to sustainable construction practices, making them a preferred choice for eco-friendly projects.
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
James Evans
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

1 Castle View
Old Gaol Road
Montgomery
SY15 6QS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01938552850
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Trefniant Cydfuddiannol

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Cwblhau a gorffennu