Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We are an award winning natural and organic skincare brand based in beautiful Cardigan, West Wales. Established for over 10 years, we have collaborated with many high profile organisations like Westminster Abbey, The Royal Ballet and the National Trust. Our range of high quality skincare is available online for men and women, with a range of pampering gifts to choose from. Trade enquiries are also welcome. Approved by Ethical Consumer, The Good Shopping Guide, PETA, Vegetarian Society, EWG
Rhif Cofrestru Cwmni
12279111
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
quentin lees
Swydd y person cyswllt
director
Cyfeiriad

Conscious Skincare, Parc House
Parc Teifi Business Park
Cardigan
SA43 1EW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01239622830
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Ffasiwn a atodion gwisgoedd