Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae Darogan yn fenter ddiweddar a hwb newydd Cymru i raddedigion. Yn tarddu o ymdrechion personol y sylfaenwyr i ddod o hyd i gyfleoedd addas i raddedigion yng Nghymru, nod Darogan yw cefnogi myfyrwyr a graddedigion i ffeindio gyrfa yng Nghymru.
Rhif Cofrestru Cwmni
12700409
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Owain James
Swydd y person cyswllt
Co-founder
Cyfeiriad

Ty Cefn
Rectory Road
Cardiff
CF5 1QL
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07792904724
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol
Is-sectorau / Adrannau
Professional, scientific and technical

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Recriwtio