Welsh Government

Defy

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Business Consulting and Marketing Agency we also provide business coaching and mentoring. Multi-award winning business operational experience.

Rhif Cofrestru Cwmni
12409092
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Newport

Enw cyswllt: 
David Pell
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
Ridgeway Avenue
Newport
NP20 5AJ
Ffôn: 
07834 194999
E-bost y busnes: 
hi [at] letsdefy.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Technoleg Gwybodaeth, Meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol
Gwaith ymgynghori cyfrifiadurol

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector: 
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau: 
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Gweinyddol
Data Mawr, Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnesau
Gwasanaethau Prosesau Busnes
Ymgynghori
Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid
Gwasanaethau i Gwsmeriaid

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Meddalwedd
Datblygu gwefannau