Welsh Government

Defy

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Full service Marketing, Digital and Web Design Agency working with outstanding clients.

We develop marketing strategic marketing that drives trackable sales through targeted digital marketing, outstanding web design and innovative branding and content that grows businesses.

Multi-award winning business operational experience developing businesses from zero to £1m + in less than 3 years.

Rhif Cofrestru Cwmni
12409092
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Newport

Enw cyswllt: 
David Pell
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
Ridgeway Avenue
Newport
NP20 5AJ
Ffôn: 
07834 194999
E-bost y busnes: 
hi [at] letsdefy.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Technoleg Gwybodaeth, Meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol
Gwaith ymgynghori cyfrifiadurol

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector: 
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau: 
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Gweinyddol
Data Mawr, Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnesau
Gwasanaethau Prosesau Busnes
Ymgynghori
Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid
Gwasanaethau i Gwsmeriaid

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Meddalwedd
Datblygu gwefannau