Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Electrical Contracting, Security System, IT / Data Structured Cabelling
Rhif Cofrestru Cwmni
08598007
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Ceredigion

Enw cyswllt
Lee Martin Lloyd
Swydd y person cyswllt
Sales
Cyfeiriad

Heddle
Alban Square
Aberaeron
SA46 0AQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01545 571 034
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Electrical installation