Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Wrinkle treatment and natural facial rejuvenation.
Rhif Cofrestru Cwmni
14413441
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Pen-y-bont ar Ogwr

Enw cyswllt
Gwen Adey
Swydd y person cyswllt
Founder CEO
Cyfeiriad

One To One Therapy, Unit 4
South Road, Bridgend Industrial Estate
Bridgend
CF31 3PT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07438431182
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau
Arbenigwr meddygol