Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
A Simple Way To Manage Your
Background Checks:
Pre-employment and background screening software and apps for candidates and organisations.
Save approx. 70% of the time associated with the time to hire.
Automated. Fast. Secure.
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Richard Turner
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

EBC Global Ltd
Caxton Place
Cardiff
CF23 8HA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07867550870
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh