Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Staff addysg a chymorth i ysgolion. Hyfforddiant a gweithdai mewn amrywiol feysydd cwricwlaidd
Rhif Cofrestru Cwmni
11470727
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Merthyr Tudful

Enw cyswllt
Equity Foundation Ltd
Swydd y person cyswllt
MD
Cyfeiriad

114 High Street
Mtec Building
Merthyr Tydfil
CF478AP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
7760628410
E-bost y person cyswllt
Gwefan y busnes
Equity Foundation Ltd
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Cwmni cydweithredol

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol
Is-sectorau / Adrannau
Education