Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Manufacturing premium quality hand-made A J Ludlow brand of Professional Watercolours.
Providing consultancy services and trainings in the following areas:
* Colour and Coating Science;
* Business and commercial;
* Art, Culture and Wellbeing;
Rhif Cofrestru Cwmni
11234804
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Meiru Ludlow
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

10
St. Patricks Hill, Llanreath
Pembroke Dock
SA72 6XQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07935212398
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gweithrediadau eraill
Art materials outlet and training
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol