Welsh Government

Jet and Steam Professional Specialist Cleaning

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Carpet, Upholstery, Rug, Mattress and Curtain cleaning.
Infection Control Cleaning and Biohazard Fogging.
Stain Protection, Stain Removal and Allergy Protection.

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Pembrokeshire

Enw cyswllt: 
Andy
Swydd y person cyswllt: 
Company Owner
Cyfeiriad: 
Begelly
Kilgetty
SA680YP
Ffôn: 
07500381927
E-bost y person cyswllt: 
info [at] jetandsteam.co.uk
E-bost y busnes: 
info [at] jetandsteam.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector: 
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau: 
Glanhau