Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Supporting Business with Intl Logistics, Customs and domestic Logistics needs
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Jayne Twaddle
Swydd y person cyswllt
MD
Cyfeiriad

Maesaran
Kerry
Newtown
SY16 4DW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07788627823
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth