Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Vehicle Mechanics
Rhif Cofrestru Cwmni
05609499
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Pen-y-bont ar Ogwr

Enw cyswllt
Terry Mulcock
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

M & S Vehicle Services Ltd, Unit 1
Abergarw Trading Estate, Brynmenyn
Bridgend
CF32 9LW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01656725720
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A