Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Magpie Concept is a marketing and content development agency that is specialized in finding solutions for companies. Our expertise extends from FMCG to medical products. At Magpie Concept, we believe that the future of marketing lies between Digital Solutions and Artificial Intelligence. We are not a regular marketing agency...we are your unique partner that strive to support other businesses with impactful and rewarding solutions.
Rhif Cofrestru Cwmni
13051684
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Cyfeiriad

4th Floor, 14 museum place
Cardiff
CF10 3BH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07871054593
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol