Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Majestic Media is a digital agency that provides website design, online marketing, content marketing, WordPress support and photography services.
Rhif Cofrestru Cwmni
08322376
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Duncan Thomas
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

37 Oakwood Drive
Clydach
Swansea
SA8 4DF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01792 346346
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori
hyfforddiant
Meddalwedd
Datblygu gwefannau