Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Explosive Ordnance search, report and mitigation
Rhif Cofrestru Cwmni
07216249
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Gwynedd

Enw cyswllt
W Shuttleworth
Swydd y person cyswllt
director
Cyfeiriad

Fron Fawr Farm
Llanfairtalhaiarn
Abergele
LL22 8DJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07759 849981
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Marine environmental services
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A