Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Produce and sell skincare, candles, bath bombs.
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt
Ronnie
Swydd y person cyswllt
Bourne
Cyfeiriad

Unit 9B, Hepworth Park,
Coedcae Lane
Pontyclun
CF72 9FQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07702754187
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu