Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Mangar Health design, manufacture and sell innovative inflatable lifting devices. Our lifting cushions are designed to promote independence of people that have limited mobility but also protect carers from injury.
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Clare Birt
Swydd y person cyswllt
Marketing Director
Cyfeiriad

Mangar International Ltd, Unit 2
Presteigne Industrial Estate
Presteigne
LD8 2UF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01544 267674
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwyddorau Bywyd

Math o Sector
Gwyddorau Bywyd
Is-sectorau / Adrannau
Tech. Fedd. - Technolegau Cymorth