Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Maponus Gaming is an independent video games retailer based in Wales, offering video games, consoles and accessories
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt
Pete
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

6
The Triangle
Mountain Ash
CF45 4BA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07506833195
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Technoleg Gwybodaeth ac adnoddau clyweled