Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We are a transport & delivery company based in South Wales, delivering high volumes of goods & parcels on behalf of our clients and dedicated to the satisfaction of our customers.
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Aditya Velamakanni
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

24
Clarence Street
Swansea
SA1 3QR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07498000459
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth