Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
"Marine Power Systems is revolutionising the way in which we harvest energy from the world’s oceans.
Our wind, wave and combined wind/wave products can be deployed together or individually in the optimum layout to best exploit the ocean energy resource at each farm location.

"
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Martin Carruth
Swydd y person cyswllt
Commercial Director
Cyfeiriad

Marine Power Systems
Kings Lane
Swansea
SA1 2AQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07799657374
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd