Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
The award-winning brand design and web agency that exceeds expectations.
Rhif Cofrestru Cwmni
04676092
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
James Martin
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Desg
11-13 Penhill Rd
Cardiff
CF11 9PQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920461233
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Brand Design and Web Agency
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith rhaglenni cyfrifiadurol