Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Gwasanaethau lân argyfwng a diheintio adweithiol-
Cynnwys, diheintio a gwaredu perygl biolegol.
Glanhau a diheintio dwfn trawma a thrychineb, rheoli gwastraff
Ffatri diwydiannol a gwasanaethau hylendid cynhyrchu
Offer, strwythur, llawr a dodrefnu lân / diheintio dwfn
Rhif Cofrestru Cwmni
11597657
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Dave Smith
Swydd y person cyswllt
Service Manager
Cyfeiriad

Ilfracombe Crescent
55
Cardiff
CF3 4TB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07717782065
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Rheoli gwastraff

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Glanhau