Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Recruitment Agency specializing in Health Care Workers and Nurses.
Rhif Cofrestru Cwmni
13136548
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Danielle Lyons
Swydd y person cyswllt
Operations Director
Cyfeiriad

Gerald Thomas, Unit 3
Llys Felin Newydd, Swansea Enterprise Park
Swansea
SA7 9FG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01792677068
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau gofal

Math o Sector
Gwasanaethau gofal
Is-sectorau / Adrannau
Preswyl i oedolion

Gwasanaethau gofal

Math o Sector
Gwasanaethau gofal
Is-sectorau / Adrannau
Gofal iechyd