Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Cefnogi Twf Busnes a Chynllunio Cynhyrchiant Cymru
-Paratoi Ariannu
-Goruchwyliaeth Bwrdd a Rheoli Risg
-Strategaethau Datrys Argyfwng ac Adfer
Rhif Cofrestru Cwmni
04989375
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Phil Rees
Swydd y person cyswllt
Consultant
Cyfeiriad

Llanychaer
Glandwr
Fishguard
SA65 9TB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01923674102
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Trefniant Cydfuddiannol

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Ymgynghori
Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid
Cyllid a Chyfrifeg
Systemau a gwasanaethau ansawdd rheoli

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol