Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Cynhyrchydd cerddoriaeth greadigol sy'n arbenigo mewn hysbysebion radio, rhigolau radio a cherddoriaeth cynhyrchu bwrpasol.
Rhif Cofrestru Cwmni
10077555
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Martin Goddard
Swydd y person cyswllt
Creative
Cyfeiriad

Dafen
The Beacon Centre for Enterprise
Llanelli
SA14 8LQ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07738858048
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol
Gwaith recordio sain a chyhoeddi cerddoriaeth