Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Youth Theatre company
Rhif Cofrestru Cwmni
06236677
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Mess Up The Mess Theatre Company Ltd.
Swydd y person cyswllt
Other
Cyfeiriad

46 College Street
Ammanford
SA18 3AF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
‭01269 624300‬
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol
Is-sectorau / Adrannau
Arts, entertainment, sport and leisure