Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae gan Metaverse Education and Training Applications Limited (Meta Learning) y weledigaeth a'r ymrwymiad i harneisio potensial y Metaverse ar gyfer addysg a hyfforddiant gofal iechyd yn y DU a thu hwnt. Byddwn yn datblygu ac yn cymryd i farchnata cymwysiadau metaverse newydd a gynlluniwyd ar gyfer addysg gofal iechyd a hyfforddiant sgiliau o bell. Byddwn yn cydweithio â busnesau eraill o'r un anian, sefydliadau addysg uwch, adrannau'r llywodraeth, cyrff Ymchwil a Datblygu a sefydliadau gofal iechyd i ddatblygu ceisiadau addas at y diben a hyrwyddo amcanion y Cwmni.
Rhif Cofrestru Cwmni
14200065
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Nazar Amso
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

62
Ely Road
Cardiff
CF5 2JG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07774780244
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Gweithrediadau eraill
Education and Training research and development
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Addysg uwch