Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
I am a qualified gardener (RHS Level 2 Diploma in the Principles and Practices of Horticulture) with a particular interest in sustainable, environmentally and wildlife-friendly gardening, kitchen gardening a speciality, I will help you maintain, plant or plan your garden. Previous experience includes working as a gardener for the National Trust and as a volunteer at RHS Bridgewater. Kind, careful, friendly and reliable. Located in Dolgellau, Gwynedd, I am happy to travel in the surrounding area. Call me, or send me an email outlining what you need doing and let's see how I can help you.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Gwynedd

Enw cyswllt
Michael Doward
Swydd y person cyswllt
Proprietor
Cyfeiriad

Idris Terrace
5
Dolgellau
LL40 1RT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07952594104
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Ffermio a Choedwigaeth

Math o Sector
Ffermio a Choedwigaeth
Is-sectorau / Adrannau
Garddwriaeth
Ffrwythau
Perlysiau
Cnydau Newydd a Chnydau nad ydynt yn Fwyd
Perllan
Coed/planhigion addurnol
Llysiau

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Garddio/ tirlunio