Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We specialise in high quality website and graphic design – from updatable business websites to ecommerce solutions and custom content management systems, logo design and corporate branding, all backed up with our extensive range of complementary services including: promotion, training, website hosting and SEO
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Mike Shiels
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Cortay Park
48
Llandrindod Wells
LD1 6DT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07966 038870
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori
hyfforddiant
Meddalwedd
Cymwysiadau digidol creadigol
Datblygu gwefannau

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
Gwaith ffotograffig