Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Providing Tactical I.T solutions such as Rugged Laptops, routers, switches, handheld PDA' s, tablets and screens to the Military and defence sectors.
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Gavin Smith
Swydd y person cyswllt
Manager
Cyfeiriad

St. Athan Aerospace Business Park
St. Athan
Barry
cf62 4af
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07932574153
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amddiffyn a Diogelwch

Math o Sector
Amddiffyn a Diogelwch