Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Canhwyllau Soy Cymreig
Rhif Cofrestru Cwmni
12670404
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Llyr Morris
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Penhevad Street
34
Cardiff
CF11 7LS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07450843518
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
www.milltirsgwar.cymru
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Celf a chrefft