Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Specialises in the sale, adaptation and leasing of minibuses.
Rhif Cofrestru Cwmni
06228105
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Torfaen

Enw cyswllt
Paul Knight
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

11
Dorallt Way, Henllys
Cwmbran
NP44 6HW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633860257
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Adwerthu, hurio ac atgyweirio arbenigol