Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Anything in timber - Bridges, structures, Boardwalks, Gates, Fencing,
Buildings, Hides, Countryside Furniture, Stiles, Benches etc.
Countryside Contracting.
Rhif Cofrestru Cwmni
MK Enterprises (UK) Ltd
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  -

Enw cyswllt
Mike Keating
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Parc Ty Gwyn
Unit 2
Llanrwst
LL26 0PP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01492640690
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Mike Keating
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Parc Ty Gwyn
Unit 2
Llanrwst
LL26 0PP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01492640690
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Adeiladu pontydd a thwneli
Prosiectau adeiladu
Cwblhau a gorffennu
Gosod saernïaeth
Gwaith gosod adeiladu eraill
Gwaith cwblhau a gorffennu eraill
Gwaith toi
Gwaith adeiladu arbenigol

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored