Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We sell fresh farm produce from local farms and deliver direct to customers homes in South Wales
Rhif Cofrestru Cwmni
Mobile Farm Shop
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Jason Seager
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Round Wood
32
Cardiff
CF23 9PF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07429489560
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
bwyd a diod