Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Hire a privately owned mobile home / static caravan direct from the owner. Private caravans are generally less expensive to hire than ones on holiday sites and often nicer too! We cover all of Wales and the rest of the UK. For caravan owners you can advertise your caravan / mobile home with us to get bookings direct from the public.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Janak
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Sandy Cove
41 Seabreeze, Golden Sands
Rhyl
LL18 5NA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07803 207678
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau
Gweithredwr Llety
Carafan a Gwersylla
Hunan-Arlwyo