Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Rydym yn fusnes teuluol o Ynys Môn. Mae gennym balm Cymreig hynafol wedi'i drosglwyddo trwy genedlaethau, y gellir ei olrhain dros 300 o flynyddoedd. Rydym wedi masnacheiddio'r balm yn llwyddiannus gyda chymorth Partneriaeth Glyfar gyda Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Bangor. Mae hyn a'n holl gynhyrchion yr ydym yn eu cynhyrchu gan gynnwys cynhwysion yn organig ac wedi'u hardystio yn cosmetig. Rydym hefyd yn gwerthu cynhyrchion CBD Ardystiedig ac atchwanegiadau iechyd organig.
Rhif Cofrestru Cwmni
10432140
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Gwynedd

Enw cyswllt
Ianto Morgan Jones
Swydd y person cyswllt
CEO Founder
Cyfeiriad

4
Dol Eilian, Llanberis
Caernarfon
LL55 4UP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07361883530
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Innovation
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Unknown

Math o Sector
Unknown