Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
HGV training provider
CPC training
Forklift training
Rhif Cofrestru Cwmni
04859379
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Blaenau Gwent

Enw cyswllt
Gillian Boshoff
Swydd y person cyswllt
Academy Manager
Cyfeiriad

M C L Logistics
Lake Road, Leeway Industrial Estate
Newport
NP19 4SR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
08455201800
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Transport via our other companies
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth