Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae Moose & co yn fusnes teuluol bach sydd ychydig y tu allan i Abertawe sy'n gwneud anrhegion wedi'u gwneud â llaw a phersonol i'r teulu cyfan sy'n dathlu treftadaeth Yng Nghymru drwy ychwanegu dawn fodern at dapestri traddodiadol Cymreg.

Mae ein rhoddion ceramig wedi'u cynllunio'n fewnol ac yn cael eu hargraffu'n lleol i ni ein hunain.

Ers mis Medi 2021 rydym wedi ennill dwy wobr yn lleol ac wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn pedair Gwobr Twf Busnes Cymru ac nid yn unig bod rhai o'n cynnyrch wedi'u henwebu ar gyfer Gwobrau Rhodd y Flwyddyn yr ydym mor falch ac yn gyffrous amdanynt, mae ein cynnyrch wedi cael sylw ar rai sianeli teledu Cymreig a Phrydeinig.

Rydym yn chwilio am gysylltiadau a busnesau newydd ledled Cymru, y DU ac Ewrop sy'n deall pwysigrwydd cynhyrchion pwrpasol a chynhyrchion wedi'u gwneud â llaw sydd wedi'u dylunio a'u cynhyrchu yng Nghymru.

Rydym bellach yn cyflenwi tua 100 o fanwerthwyr ledled y DU, UDA a Chanada, os ydych yn teimlo bod ein Brand yn cyd-fynd â'ch ethos a'ch siop, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Craig Woodley
Swydd y person cyswllt
Founder
Cyfeiriad

48
Brynbrain Road, Cwmllynfell
Swansea
SA9 2WJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07903495834
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gweithrediadau eraill
Retail, Wholesaler, Gift Supplier
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Math arall o gorff trydydd sector

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Celf a chrefft
Ffasiwn a atodion gwisgoedd

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Ffasiwn ac atodion gwisgoedd