Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Freelance SEO consultancy services.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Steve Morgan
Swydd y person cyswllt
Freelance SEO Consultant
Cyfeiriad

Welsh ICE, Britannia House
Caerphilly
CF83 3GG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
029 2120 2038
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu