Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Balancing creativity and artistry with business requirements to create a fresh visual voice for companies of all sizes - from SME to large corporates.

Through photography and video content creation, we’ll create headshots, portraits and films that shine a light on the people behind your brand in an authentic, non fussy way.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Nick Morrish
Swydd y person cyswllt
Chief Photographer
Cyfeiriad

Meanwhile House Cardiff
Williams Way
Cardiff
CF10 5DY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07719340864
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith ffotograffig