Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Sign making, personalised gifts, personalised t shirts & uniforms, printing
Number plates making
Rhif Cofrestru Cwmni
Mr Tees @ Signs North Wales
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Steve Brereton
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Opposite Min Y Don
Towyn Road, Towyn
Abergele
LL22 9EP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07388 770287
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Celf a chrefft