Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We are a dental practice based in Mumbles providing a range of dental services. Our team of dentists and dental professionals provide a multi-disciplinary service, offering general and routine dentistry, restorative dentistry, cosmetic dentistry and skin rejuvenation treatments, including dermal fillers and wrinkle correction treatment.
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Mumbles Dental House
Swydd y person cyswllt
Business Owner
Cyfeiriad

Mumbles Dental House, 360
Mumbles Road, West Cross
Swansea
SA3 5TW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01792 404773
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A