Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Musicality connects students and organisations with top-quality music teachers across the UK in just a few quick clicks. Once you've found your perfect teacher you can then book and manage everything through the website. Musicality is an ethical platform run by music teachers, we want to make music tuition easy, fun and fair for students and teachers alike.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Jennifer Adams
Swydd y person cyswllt
Founder and Managing Director
Cyfeiriad

75
Metal Street
Cardiff
CF24 0LB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920488886
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch