Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Argraffu Sgrin, Brodwaith a Throsglwyddo Vinyl. Mae gennym ystod eang o wahanol fathau o ddillad ar gael, fel Crysau-T, Hoodies, Crysau Chwys ac rydym yn arbenigo mewn cynhyrchion cynaliadwy, organig sy'n seiliedig ar gotwm, wedi'u hargraffu gan ddefnyddio inciau dŵr yn unig. Rydym yn gwneud gwelliannau sylweddol trwy'r amser i helpu i leihau effaith ein cynhyrchion, pecynnu a'n cwsmeriaid ar yr amgylchedd
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Carl Osbourne
Swydd y person cyswllt
MD
Cyfeiriad

Upper Boat Trading Estate
My needs are simple
Pontypridd
CF37 5BP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01443 843844
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Dylunio ac addasu