Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Bottled water coolers
Our bottled water coolers are popular with domestic and small to medium-sized businesses. We provide regular deliveries of Hafod Estate spring water to customers in Gwynedd and throughout the whole of North Wales.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Gwynedd

Enw cyswllt
Gary
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Sain Delyn
Newborough
Llanfairpwllgwyngyll
LL61 6TA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01248802575
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A