Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
The supply of a fuel conditioner for both diesel and petrol transportation and has been proven to dramatically reduce toxic emissions and give a greater engine performance.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Gary
Swydd y person cyswllt
Rawlings
Cyfeiriad

Nataim UK Ltd
Bedwas
Caerphilly
CF83 8GF
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
4.47901E+11
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth