Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
The main business activity is our online retail service, This is UK and Europe wide.
use the income from these sales in our wildlife conservation projects.
Rhif Cofrestru Cwmni
08933763
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
James McConnell
Swydd y person cyswllt
Technical Director
Cyfeiriad

Malthouse Regent Street.
Unit 25; Malthouse Regent Street. Llangollen
Llangollen
LL20 8HS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
1978437837
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Offer chwaraeon ac awyr agored

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol
Is-sectorau / Adrannau
Retail