Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We're Neo, a purposeful strategic and creative partner for the pioneering organisations making our world a better place. And one of the first certified B Corps in the UK. Our work is about helping you to create deeper connections through identity, culture and communications. Connections that move people to be part of real, radical human change.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Nick Christoforou
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Gribin Fach
Llanfyllin
SY22 5HU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0330 223 6556
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol