Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae Ysgol Goedwig Nestlings yn cynnig profiad ysgol goedwig unigryw i blant o bob oed, gwarchodwyr plant, addysgwyr cartref, teuluoedd ac ysgolion. Mae’r sesiynau’n cynnwys profiadau chwarae synhwyraidd a chreadigol cyffrous, yn ogystal ag archwilio, gemau a chaneuon! Dilynwn ddiddordebau’r dysgwyr, gan adeiladu amrywiaeth o weithgareddau ysgol goedwig i blant, rhieni ac addysgwyr eu mwynhau.
Rhif Cofrestru Cwmni
15064974
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Michelle
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

The Lodge
Glascoed Road, Bwlchgwyn
Wrexham
LL11 5YG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07972173102
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

N/A

Math o Sector
N/A